System fasadowy

Systemy fasadowe wykorzystywane są do projektowania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych.  Rozwiązania techniczne systemu pozwalają również na konstruowanie dachów przeszklonych, świetlików oraz przeszklonych konstrukcji przestrzennych. Dzięki szerokiej gamie rozwiązań zawartych w systemach fasadowych możliwe jest swobodne kształtowanie elewacji budynku.

Dostępna szeroka gama ozdobnych listew maskujących umożliwia nadanie fasadzie nowoczesnego i idealnego designu. Duży zakres szklenia, dostępne izolatory i akcesoria pozwalają uzyskać wysoki poziom izolacyjności termicznej fasad. W zależności od zapotrzebowania do budowy konstrukcji używamy następujących systemów:

System: MC WALL

Dany system daje szerokie możliwości kształtowania zabudowy. Oferuje konstrukcje otwierane w fasadzie: okna równoległe odstawne oraz okna dachowe. Ściana osłonowa systemu składa się z pionowych słupów i poziomych rygli połączonych ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. 2 łączniki  ø 6 ze stali nierdzewnej przypadające na jeden węzeł zapewniają bardzo wysoką nośność połączenia słup-rygiel, zarówno w płaszczyźnie odziaływania parcia wiatru, jak i w płaszczyźnie obciążenia wypełnieniem. Nie koliduje to z możliwością zastosowania tradycyjnych rygli, bądź mocowania ich tylko za pomocą wkrętów do czoła.

 • Aliplast
  Producent
 • Uf od 0,84 W/m2K
  Izolacyjność termiczna Uf*
 • Klasa AE1300; norma PN-EN 12152
  Przepuszczalność powietrza
 • 2600 Pa+- 3900Pa norma PN-EN 13116; 2004
  Obciążenie wiatrem
 • Klasa RE1500; norma PN-EN 12154
  Wodoszczelność

System: MC GLASS

System fasady półstrukturalnej. Wykorzystywany do projektowania konstrukcji fasadowych tworzących od zewnątrz płaską powierzchnię bez widocznych profili aluminiowych.  MC GLASS to ściana osłonowa bez widocznych zewnętrznych elementów aluminiowych. Od zewnątrz widoczne są jedynie wypełnienia szklane oddzielone od siebie szczelinami silikonu konstrukcyjnego. W pakietach szklanych wyprofilowane są specjalne kieszenie i rynny, w które trafiają płytki montażowe za pomocą których wypełnienia mocowane są do szkieletu ściany osłonowej. System charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności.

Dostępna szeroka gama słupów i rygli dostosowana do wymagań statycznych. Fasada umożliwia uzyskanie różnych wersji wyglądu zewnętrznego, m.in. tzw. poziomej lub pionowej linii.

 • Aliplast
  Producent
 • Uf od 0,66 W/m2K
  Izolacyjność termiczna Uf*
 • Klasa AE1300; norma PN-EN 12152
  Przepuszczalność powietrza
 • 2000 Pa+- 3000Pa norma PN-EN 13116; 2004
  Obciążenie wiatrem
 • Klasa RE1800; norma PN-EN 12154
  Wodoszczelność