Program czyste powietrze

Z nami zrealizujesz inwestycje zgodnie z programem czyste powietrze, możesz nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale zyskać solidnie wykonane usługi.

Dotacje do

66 000 zł
W podstawowym poziomie dofinansowania dla:
  • – beneficjentów, którzy są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Dotacje do

99 000 zł
W podstawowym poziomie dofinansowania dla:
  • -beneficjentów, którzy są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • -beneficjentów, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotacje do

135 000 zł
W podstawowym poziomie dofinansowania dla:
  • -beneficjentów, którzy są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
  • -beneficjentów, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.